تصاویر ... کشتی‌ها و جنگنده‌های مصری برای چه وارد بحرین شدند؟

کشتیها و جنگنده های مصری وارد بحرین شدند
شماری از کشتی های جنگی و جنگنده های مصری امروز برای اجرای مانور نظامی مشترک وارد بحرین شدند.

العالم - بحرین

روزنامه الوسط بحرین نوشت: «این مانور با نام "حمد 2" برگزار می شود و هدف آن تحکیم و تقویت روابط بین مصر و بحرین و حمایت از همکاری نظامی دوجانبه بین دو کشور است».

خبرگزاری دولتی بحرین نیز نوشت: «این مانور برای تعمیق روابط بین کشورهای عربی برادر است که می تواند حمایتی از فعالیت مشترک عربی باشد».

این خبرگزاری جزئیاتی درباره زمان اجرای مانور، مدت و میزان نیروهای شرکت کننده در آن ارایه نکرد.

 

 

 

6

نظرات

ارسال نظر