سیسی 200 زندانی دیگر را عفو کرد

رئیس جمهور مصر روز دوشنبه، دستور عفو دستکم 203 زندانی دیگر را که دادگاههای این کشور محکوم شده‌اند، صادر کرد.

العالم - مصر

به گزارش خبرگزاری رسمی شرق الاوسط، عبدالفتاح سیسی رئیس‌جمهور مصر در دسامبر گذشته نیز، دستور عفو 82 زندانی را صادر کرد که از برجسته‌ترین آنها اسلام البحیری گوینده تلویزیون مصر بود که به اتهام توهین به اسلام محکوم شده بود.

رئیس جمهور مصر حق دخالت در احکام قضایی این کشور را ندارد اما براساس قانون اساسی می تواند پس از جلب نظراعضای کابینه، زندانیان را ببخشد.

221

نظرات

ارسال نظر