تمرینات نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه النقب

تصویر آرشیوی از تمرینات نظامی صهیونیست ها
سخنگوی نظامی رژیم صهیونیستی از شروع تمرینات نظامی گسترده در منطقه النقب خبر داد.

العالم ـ فلسطین اشغالی

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری فلسطینی معا، سخنگوی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی گفت که این تمرینات در ستاد کل نیروهای ذخیره در منطقه نظامی جنوب برگزار می شود و در همین راستا نیروهای ذخیره برای آموزش به منظور سناریوهای عملیاتی مختلف به خصوص در جبهه جنوب فراخوانده می شوند.
این تمرینات نظامی از امروز یکشنبه شروع می شود و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
مقام نظامی رژیم صهیونیستی گفت که در جریان تمرینات شاهد حرکت خودروها و نیروهای ارتش در شهرک های جنوب و مرکز (فلسطین اشغالی) خواهیم بود.

نظرات

ارسال نظر