آموزش استفاده از شمشیر لیزری در جنگ ستارگان

آموزش استفاده از شمشير ليزري در جنگ ستارگان
عده ای از هواداران فیلم جنگ ستارگان باشگاهی را در سانفرانسیسکو برای آموزش استفاده از شمشیرهای لیزری تأسیس کرده اند.

نظرات

ارسال نظر