آخرین جمله شهید فلسطینی از زیر آوار + گزارش تصویری

شنبه 1 شهريور 1393 - 11:25

آخرین جملۀای که شهیدِ فلسطینی، از زیر آوار به مادرش گفت، این بود: "من خوبم."

"اسراء البحیصی" خبرنگار شبکه العالم از غزه گزارش داد، در حالی که رژیم صهیونیستی به منظور مذاکره با گروه های مقاومت فلسطینی، به آتش بس تن داده بود، ناگهان پیمان خود را شکست و به غزه حمله کرد که در این حمله، خانواده اللوح در شهر دیرالبلح هشت تن از اعضای خود را به یک باره از دست دادند. در این جنایت رژیم صهیونیستی، رأفت اللوح و همسرِ باردار او و سه کودک و دو برادرش در حالی که خواب بودند، به شهادت رسیدند.

رژیم صیونیستی از زمان آغاز حمله به غزه، سیاسی کشتار خاندان ها به صورت کامل را در دستور کار قرار داده بود و اکنون نوبت خاندان اللوح بود که قربانی این سیاست جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شود.

پدربزرگ این خانواده، با دلی آکنده از غم و اندوه به خبرنگار شبکه العالم گفت: نوه هایم بر اثر انفجار، تا منازل همسایه ها پرتاب شده اند و پیکر مادرشان از شدت موج انفجار، در 200 متری خانه پیدا شد.

به گفتۀ همسایگان و نزدیکان، همه اعضای این خاندان غیرنظامی بودند؛ رأفت و برادران او در بازار میوه فروش ها کار می کردند، بزرگ ترین فرزند رأفت 11 ساله و کوچک ترینشان، جنینی در رحم مادر بود. مادربزرگ خاندان می گوید: بی گناه بودند، هیچ کاری نکرده بودند، در خانه شان خواب بودند..

خواهر شهید رأفت با چشمانی اشکبار، می گوید: خدا انتقام ما را از آن ها بگیرد. از خدا می خواهم که آن ها را به خاک سیاه بنشاند چرا که ایمان دارم دست بالای دست بسیار است. از برادرم و همسر و سه فرزندش که شش، ده و یازده ساله بودند، اکنون دیگر هیچ اثری باقی نمانده است.

مادربزرگ که در این فاجعه، سه نوه و سه پسر خود را از دست داده است، خاطره ای بسیار ناراحت کننده را از این فاجعه به خاطر سپرده است.

او می گوید: بعد از انفجار بر سر آوار رفتم و فریاد زدم محمد، وفاء، مؤمن .. جواب بدهید.. پسرم محمد که پس از لحظاتی شهید شد، پاسخ داد: "من خوبم .. تو و بابا خوبید ؟"

رژیم صهیونیستی، در راستای اجرای حذف خانواده های فلسطینی، از ابتدای حمله به غزه تاکنون دستکم 80 خاندان را از بین برده است، اما هر بار، چند نفر از این خاندان ها زنده می ماند و کینه قاتلان را در دل می پرورد و ماجرای جنایت صهیونیست ها را نسل به نسل برای همگان تعریف می کند تا شاید روزی صدای او به گوشِ کرِ جامعه جهانی برسد.
مردم فلسطین، تحت اشغال رژیمی به سر می برند، که به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیست، اما مردم غزه باور دارند تا وقتی مقاومت مبارزه می کند، می توان امیدوار بود.

26

پربیننده ترین خبرها