مراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
به مناسبت روز نیروی دریایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی راهبردی ارتش با حضور امیر عبدالرحیم موسوی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در ستاد نداجا رونمایی شد.

 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نظرات

ارسال نظر