تاکید رهبر انصارالله بر اهمیت تشکیل دولت

عبدالملک الحوثی
رهبرجنبش انصارالله یمن براهمیت تشکیل دولت ونقش آن درتقویت موضع داخلی تاکید کرد.

العالم - یمن

عبدالملک الحوثی درپیامی به مردم یمن، از آنها خواست تا دستیابی به پیروزی نهایی، تلاشهایشان را افزایش دهند.

وی افزود، مردم یمن که درمقابل تجاوز به کشورشان ایستاده اند، امروزه بیش ازهرزمان دیگری به حفظ وحدت داخلی میان اقشار جامعه اهمیت می دهند.

الحوثی، یمنی ها را به شرکت در راه پیمایی حمایت از تشکیل دولت و محکومیت تجاوز عربستان سعودی، دعوت کرد.  قرار است کمیته مقدماتی زمان این راهپیمایی را اعلام کند.

215

نظرات

ارسال نظر