شهادت 4 یمنی در حمله جدید عربستان

تجاوز سعودی به یمن
در ادامه حملات موشکی متجاوزان سعودی به یمن شماری از شهروندان شهید و یا زخمی شدند.

 العالم- یمن
متجاوزان عربستانی، شهر مرزی  شدا در غرب استان صعده را هدف حملات موشکی قرار دادند، که در نتیجه آن چهار یمنی شهید و سه تن دیگر زخمی شدند.

همچنین متجاوزان سعودی در چندین مرحله، اردوگاه نظامی الصمع در شهر ارحب در استان صنعا و منطقه المجاوحه در منطقه نهم را هدف قراردادند.
جنگنده های سعودی مناطق الضباب و العمری در استان تعز، الجر در شهر عبس در حجه و مناطقی از قعطبه در استان الضالع را بمباران کردند.
221

نظرات

ارسال نظر