پاسخ ظریف به همتای فرانسوی درباره آزمایش موشکی

پاسخ ظریف به همتای فرانسوی درباره آزمایش موشکی
سه شنبه 12 بهمن 1395 - 13:29

وزیر امور خارجه کشورمان به موضع وزیر خارجه فرانسه در خصوص آزمایش موشکی ایران پاسخ گفت.

العالم ـ ایران

محمد جواد ظریف در پاسخ به مواضع ژان مارک ایرو همتای فرانسوی خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک، در خصوص آزمایش های موشکی گفت: همان طور که تمام اعضا اعلام کردند آزمایش موشکی جزو برجام نیست.

وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمد جواد ظریف در مورد آزمایش های موشکی ایران خاطرنشان کرد که ما در حال رصد هستیم و بارها نگرانی خود را اعلام کردیم و خلاف اعتماد و توافقات وین است و با صراحت به مخاطبان ایرانی خود در چارچوب یک همکاری دو جانبه اعلام کردم.

ظریف در واکنش به همتای فرانسوی خود گفت: در حوزه برجام متاسفانه ما از طرف های دیگر به ویژه آمریکا تعهد ندیدم و مجبور بودیم برای اعمال تصمیمات همواره از فشار سیاسی استفاده کنیم ولی متاسفانه این اقدامات مانع اجرای کامل برجام است.

وی افزود: همان طور که تمام اعضا اعلام کردند موضوع موشکی جزو برجام نیست. دولت قبلی آمریکا رسما اعلام کرده موضوع موشک به برجام ارتباطی ندارد. در قطعنامه 2231 بخشی است که ایران موضعش را اعلام کرده و اشاره شده به موشک هایی که برای حمل سلاح هسته ای طراحی شدند و ما همان زمان اعلام کردیم هیچ کدام از موشک های ما با این هدف طراحی نشده اند و در حوزه دفاع مشروع ایران هستند.

ظریف خاطرنشان کرد، ایران کشوری است که بیشترین هزینه را از تروریسم بین الملل پرداخت کرده است. هشت سال جنگ سابقه تاریکی به جا گذاشته و مردم ایران دفاع از خود را به اجازه از طرف دیگر موکول نمی کنند.

وی گفت: ایران در برابر تجاوز و تهاجم با اتکا به مردم از خود دفاع می کند لذا ما امیدواریم برنامه های خارج از برجام برنامه ای برای بازی های سیاسی آمریکا نشود.

 

پربیننده ترین خبرها