خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎ | تصاویر

خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎
پس از پاکسازی حلب از وجود تروریست ها، مهندسان رزمی نیروهای نظامی روسیه در تلاش هستند تا مین های بر جای مانده در نقاط مختلف این شهر را کشف و خنثی کنند.

  • خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎
  • خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎
  • خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎
  • خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎
  • خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎
  • خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎
  • خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎
  • خنثی سازی مین های حلب توسط روس ها‎

دسته بندی

نظرات

ارسال نظر