باور نمی‌کنید... سرنوشت رانندگان اتوبوس‌های سبز در فوعه و کفریا

باور نمی‌کنید... سرنوشت رانندگان اتوبوس‌های سبز در فوعه و کفریا
دوشنبه 23 اسفند 1395 - 22:59

رانندگان اتوبوس های سبز که انتقال برخی ساکنان شهرک های محاصره شدۀ فوعه و کفریا را انجام دادند، خود در دام عناصر مسلح افتاده و به جرگۀ مردم محاصره شده پیوسته‌اند!

العالم سوریه

در حالی که اتوبوس های سبز بیش از دو ماه پیش به شهرک های محاصره شدۀ فوعه و کفریا در ریف ادلب رفتند تا شماری از غیر نظامیان و مجروحان محاصره شده در منطقه را بر اساس توافق با گروه های مسلح به خارج از این شهرک ها منتقل کنند، رانندگان این اتوبوس ها خود در دام فریب کاری عناصر مسلح افتاده و به جرگۀ مردم محاصره شده اضافه شده اند.

به گزارش پایگاه شام تایمز سوریه، شماری از رانندگان اتوبوس های سبز که در شهرک های فوعه و کفریا گرفتار شده اند، لب به شکایت از وضعیت خود گشوده اند. ابو محمد، یکی از این رانندگان، دربارۀ شرایط اسفبار این دو شهرک به دلیل محاصره گفت: «ساکنان این دو شهرک غذای خود را نمی خورند و آن را به ما می دهند. بیست راننده نتوانسته اند از شهرک ها خارج شوند و در آن مانده اند».

ابو محمد با درخواست از سازمان های بین المللی و جامعۀ جهانی برای شکستن محاصره گفت: «وظیفه ای که به محول شده است، انتقال بیماران و مجروحان بد حال به خارج از این شهرک هاست. رانندگان همین اتوبوس ها صدها تن از مردم شرق حلب را با وجود همۀ خطرات نجات دادند. آن ها چه گناهی مرتکب شده اند»؟

گروه های مسلح توافقی را که برای تخلیۀ شرق حلب منعقد شده بود و بر اساس آن می بایست در قبال خروج مردم از آن منطقه، شهروندان فوعه و کفریا هم از محاصره خارج شوند، نقض کرده اند.
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها