آل سعود ... فعال‌ترین کارخانه تولید تروریست در جهان

آل سعود ...  فعال‌ترین کارخانه تولید تروریست در جهان
جمعه 27 اسفند 1395 - 17:05

علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد دولت آمریکا وحکام آل سعود نه تنها اقدامی در مسیر مقابله با تروریسم انجام نمیدهند بلکه با اتخاذ رویکردی حمایتی، زمینه توسعه فعالیت انان را نیز فراهم می کنند‌.

العالم - ایران

شمخانی با اشاره به اقدامات و اظهارات تبلیغاتی و فاقد ارزش برخی مقامات تازه کار و بی تجربه سعودی که با فرار به جلو به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت حمایتهای گسترده این رژیم از تروریسم تکفیری هستند عنوان داشت که آل سلمان فعالترين كارخانه توليد تروريست در جهان را در کشور عربستان ایجاد نموده و راهبرى مى كند.
وی دلارهای نفتی سعودی را پشتیبانی کننده آموزه های مبتنی بر نفرت، خشونت و جنایت عنوان کرد و افزود: انسانهاى سرخورده وتحقیر شده مخاطب اصلی ایدئولوژی وهابیت هستند و درنهایت با تبدیل شدن به تروريست تكفيرى با برند سعودي به جهان صادر می شوند.
دریابان شمخانی افزود؛ علیرغم آگاهی وانزجارافکار عمومی جهانی نسبت به ماهیت رژیم آل سلمان و نقشی که در ایجاد و توسعه تروریسم تکفیری در جهان دارد، دولت جدید آمریکا نه تنها سیاستهای دولت سعودی را نفی نمی نماید بلكه از ان حمايت نیز مى کند.
دبیر شورای عالی امنیت ورود هرگونه نیروی نظامی خارجی به سوریه بدون اجازه دولت این کشور را نماد اشغالگری ومعادل حمایت از عناصر تروریست توصیف کرد و اظهارداشت: دست خالی معارضه در عرصه سیاسی و میدانی و عدم مقبولیت مردمی آنان موجب شده تا رهبران واقعی وحامیان اصلی انان به رویکرد دخالت مستقیم و حضور در میدان نبرد روی آورند.

پربیننده ترین خبرها