فیلم /رفتار عجیب واهانت آمیز ترامپ با صدر اعظم آلمان

فیلم /رفتار عجیب واهانت آمیز ترامپ با صدر اعظم آلمان
برخلاف رویه معمول و با وجود درخواست مرکل و خبرنگاران، ترامپ با صدر اعظم آلمان دست نداد و فقط به دوربین‌ لبخند زد/

نظرات

ارسال نظر