خودروهای نظامی آمریکا به ‌رقه رسیدند+ عکس

ورودی رقه
خودروهای آمریکایی، به پایگاهی آمریکایی در غرب شهر عین عیسی در حومۀ شمالی رقه رسیدند.

العالم سوریه

فعالان معارض سوری، در شبکه های اجتماعی تصاویری از خودروهای نظامی آمریکایی منتشر کردند که به پایگاه آمریکایی "خراب عشق" در غرب شهر عین عیسی رسیدند.

به گفتۀ این منابع، این خودروهای نظامی، از طریق گذرگاه "سیمالکا" در حال حرکت هستند.

به نوشتۀ خبرگزاری "اوقات الشام"، این گذرگاه، منطقه کردستان عراق را به مناطق تحتِ اشغال گروه "نیروهای دموکراتیک سوریه" مرتبط می سازد.

205

نظرات

ارسال نظر