ویدئو / پیام نوروزی دو نفره احمدی نژاد

پیام نوروزی  دو نفره احمدی نژاد
در حالی که تا کنون رسم بوده چهره های سیاسی پیام تبریک نوروزی شخصی منتشر کنند ، این بار احمدی نژاد در کنار بقایی یک پیام نوروزی منتشر کرد.

نظرات

ارسال نظر