از همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویر

از همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویر
سه شنبه 1 فروردين 1396 - 12:58

از شلوغی و همهمه روز های پایانی سال ۱۳۹۵ تا سکوت و سکون روز یکم فروردین ۱۳۹۶

این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.

تصاویر بیشتر

از همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویراز همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها