چهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویر

چهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویر
پنج‌شنبه 3 فروردين 1396 - 16:27

چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر از صبح پنج شنبه سوم فروردین در فرمانداری تهران آغاز شد.

چاوشی رئیس ستاد انتخابات استان تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس از ثبت نام 3 هزار 1211 داوطلب تا امروز در انتخابات شوراهای شهر و روستا استان تهران خبر داد.

تصاویر بیشتر

چهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویرچهارمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها