حضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویر

حضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویر
يکشنبه 17 ارديبهشت 1396 - 17:59

حسن روحانی رئیس جمهور پیش از ظهر یک شنبه هفدهم اردیبهشت ماه بعد از گذشت ۴ روز از انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر در محل حادثه حضور یافت.

 صبح چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت معدن زغال سنگ در آزادشهر دچار انفجار شد که تا کنون مرگ 26 نفر از کارگران آن تأیید شده است و 9 نفر دیگر همچنان داخل معدن هستند.

تصاویر بیشتر

حضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویرحضور رئیس جمهور در محل حادثه انفجار معدن آزادشهر | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها