ویدئو / روحانی: دولت مردم را به دورزدن تحریم تشویق کرد

ویدئو / روحانی : دریک مقطعی از سال 90 دولت مردم را به دورزدن تحریم تشویق کرد
روحانی : در یک مقطعی، از سال ۹۰ چون بحث تحریم مطرح شد، دولت مردم را برای دور زدن تحریم به قاچاق تشویق کرد.

نظرات

ارسال نظر