واکنش احمدی نژاد به مناظره سوم

واکنش احمدی نژاد به مناظره سوم
پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در ارتباط با حواشی انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از کاندیداها

نظرات

ارسال نظر