نخستین تصاویر منتشر شده از تیراندازی دیشب به یک نامزد انتخابات شورای شهر

نخستین تصاویر منتشر شده از تیراندازی دیشب به یک نامزد انتخابات شورای شهر
نخستین تصاویر منتشر شده از تیراندازی دیشب به یک نامزد انتخابات شورای شهر

نظرات

ارسال نظر