تصاویری از رای دادن ایرانیان مقیم هند

تصاویری از رای دادن ایرانیان مقیم هند
صبح امروز ایرانیانیان مقیم هند در سفارت جمهوری اسلامی در دهلی آرای خود را در صندوق های رای ریختند.

العالم - آسیا
صبح امروز ایرانیانیان مقیم هند در سفارت جمهوری اسلامی در دهلی آرای خود را در صندوق های رای ریختند.
 

نظرات

ارسال نظر