تصاویری از رای گیری ایرانیان در پکن

تصاویری از رای گیری ایرانیان در پکن
ایرانیان مقیم چین با مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی آرای خود را در صندوق ریختند.

العالم - آسیا

ایرانیان مقیم چین امروز در پکن پایتخت این کشور با مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی آرای خود را در صندوق ریختند.

نظرات

ارسال نظر