حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات | تصاویر

حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
محمد باقر قالیباف در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در مسجد حضرت ابوالفضل شهرک سینای اردبیل حضور پیدا کرد.

اردبیل انتخابات ریاست جمهوری ایران 96 رای گیری

  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات
  • حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات

نظرات

ارسال نظر