عکس ... نوه‌های امام خمینی رأی خود را به صندوق انداختند

رأی دادن نوه های امام خمینی
نوادگان امام خمینی (ره) درحسینیه جماران حاضر شدند و رای خود را به صندوق انداختند .

 

نظرات

ارسال نظر