بسیج عراق در مرز سوریه خندق حفر می کند

بسیج عراق در مرز سوریه خندق حفر می کند
بسیج مردمی عراق در مرز این کشور با سوریه یک خندق امنیتی و خاکریز حفر می کند.

العالم عراق 

احمد نصر الله از فرماندهان بسیج مردمی عراق به پایگاه این نیرو گفت که هدف از این اقدام جلوگیری از نفوذ تروریست ها از سوریه است.
وی افزود که نیروهای بسیج مردمی برای جلوگیری از حمله به خودروهایش و تامین امنیت مناطق اطراف در نقطه مرزی با سوریه مستقر شده است.
206
 

نظرات

ارسال نظر