توقف پیشروی مزدوران سعودی در شمال یمن

یکی از مزدوران عربستان
ارتش و کمیته های مردمی یمن یمن پیشروی مزدوران عربستان را در استان صنعاء متوقف کردند.

العالم یمن
 خبرنگار شبکه العالم در یمن امروز سه شنبه اعلام کرد : مزدوران عربستان سعودی هنگام پیشروی به سوی مناطق الصافح و السوداء شهر نِهم در استان صنعاء با نیروهای ارتش و کمیته های مردمی روبرو شدند و عقب نشینی کردند.
خبرنگار العالم افزود : مزدوران عربستان 2 بار به سوی الصافح و السوداء در شرق نهم پیشروی کردند که در هر دو بار تلفات و زخمی های زیادی برجای گذاشتند و عقب نشینی کردند.
توپخانه ارتش و کمیته های مردمی در شهر نهم همچنین مواضع مزدوران عربستان را در پشت ارتفاعات "القرن" زیر آتش گرفت و تعدادی از آنها را زخمی کرد.

سه مزدور عربستان در شهر نِهم

214

نظرات

ارسال نظر