اعتراض به قطع برق در نوار غزه | تصاویر

اعتراض به قطع برق در نوار غزه‎
جوانان فلسطینی ساکن نوار غزه، در اعتراض به محاصره اقتصادی و قطع مداوم برق با نظامیان صهیونیست درگیر شدند. مردم غزه روزانه تنها ۳ ساعت از نعمت برق برخوردارند.

  • اعتراض به قطع برق در نوار غزه‎
  • اعتراض به قطع برق در نوار غزه‎
  • اعتراض به قطع برق در نوار غزه‎
  • اعتراض به قطع برق در نوار غزه‎
  • اعتراض به قطع برق در نوار غزه‎
  • اعتراض به قطع برق در نوار غزه‎
  • اعتراض به قطع برق در نوار غزه‎

دسته بندی

نظرات

ارسال نظر