اعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویر

اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
با کشته شدن یک نوجوان معترض دیگر در جریان تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا، شمار کشته شدگان در این درگیری ها که از میان معترضان و نیروهای دولتی هستند، در طی حدود دو ماه گذشته به دست کم ۷۳ نفر رسید.

 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎
 • اعتراضات مرگبار در کاراکاس‎

نظرات

ارسال نظر