اعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویر

اعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویر
سه شنبه 30 خرداد 1396 - 16:50

با کشته شدن یک نوجوان معترض دیگر در جریان تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا، شمار کشته شدگان در این درگیری ها که از میان معترضان و نیروهای دولتی هستند، در طی حدود دو ماه گذشته به دست کم ۷۳ نفر رسید.

تصاویر بیشتر

اعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویراعتراضات مرگبار در کاراکاس | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها