ورود نخست وزیر عراق به تهران | تصاویر

ورود نخست وزیر عراق به تهران
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه شنبه وارد تهران شد و مورد استقبال محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران
 • ورود نخست وزیر عراق به تهران

نظرات

ارسال نظر