اقدام عجیب یک موسسه مالی برای کسب اعتماد مشتریان + فیلم

اقدام عجیب یک موسسه مالی برای کسب اعتماد مشتریان + فیلم
موسسه مهر اقتصاد شعبه ملایر با گذاشتن دسته های پول در جلوی دید مشتریان،دست به ابتکار زده است.

شهروندخبرنگار ما از موسسه مهر اقتصاد شعبه ملایر در خصوص کسب اعتماد مشتریان و نمایش دسته های پول این فیلم را فرستاده است.در روزهای گذشته شایعه‌ای مبنی بر ورشکستگی این موسسه مالی منتشر شده بود.

نظرات

ارسال نظر