تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویر

تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
سفرای پنج کشور مکزیک، بنین، تایلند، مالزی و اسلوونی استوارنامه های خود را تقدیم رئیس جمهوی کردند. خانم کریستینا رادی سفیر جدید کشور اسلوونی در تهران در حال تقدیم استوارنامه خود به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران.

 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری

نظرات

ارسال نظر