تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویر

تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویر
سه شنبه 30 خرداد 1396 - 18:54

سفرای پنج کشور مکزیک، بنین، تایلند، مالزی و اسلوونی استوارنامه های خود را تقدیم رئیس جمهوی کردند. خانم کریستینا رادی سفیر جدید کشور اسلوونی در تهران در حال تقدیم استوارنامه خود به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران.

تصاویر بیشتر

تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویرتقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها