ایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویر

ایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویر
شنبه 7 مرداد 1396 - 19:04

جهادگران مجموعه جهاد اجتماعی زندگی خوب با برپایی ایستگاه جهادی یکروزه و با همکاری گروه پزشکی جهادی حامی ، خدمات رایگان پزشکی ، درمانی ، مشاوره ، مددکاری و هدایت تحصیلی به اهالی و ساکنین منطقه اسلام آباد کرج (زور آباد سابق ) ارائه کردند.

تصاویر بیشتر

ایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویرایستگاه جهادی زندگی خوب در اسلام آباد کرج/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها