افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه
سه شنبه 10 مرداد 1396 - 17:35

فاز نخست دولت الکترونیک و همراه روز سه شنبه با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

تصاویر بیشتر

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه

افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک و همراه
دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها