نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
دوشنبه 16 مرداد 1396 - 16:43

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

تصاویر بیشتر

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها