پنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم

پنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم
يکشنبه 29 مرداد 1396 - 11:17

پنجمین روز جلسه بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم صبح امروز یکشنبه با ریاست علی لاریجانی برگزار شد.

تصاویر بیشتر

پنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهمپنجمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم
دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها