پشت پرده تقلب انتخابات مصر

 پشت پرده تقلب انتخابات مصر
سه شنبه 9 خرداد 1391 - 06:56

العالم-قاهره: ناظران و فعالان سياسي مصري، رسيدن احمد شفيق آخرين نخست وزير رژيم مبارک به دور دوم انتخابات را به مثابه تلاش دست هاي پنهان براي تقلب در انتخابات دانستند و شكايت هاي مطرح شده مثل استفاده از شناسنامه هاي افراد متوفي براي شرکت در انتخابات به نفع برخي از نامزدها را دليل واضحي بر تقلب مي دانند.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار شبكه العالم از قاهره، هيچ كس باور نمي كرد که آخرين نخست وزير رژیم حسني مبارك رييس جمهور مخلوع مصر، در انتخاباتي كه به منظور ايجاد نظامي جديد برگزار مي شود، به دور دوم راه يابد.

"جمال الدين حسين" نویسنده و تحلیلگر سیاسی مصریدر گفت و گو با شبكه خبري العالم، اظهار داشت: پشتيبانان احمد شفيق كساني هستند كه از فساد دوره حسني مبارك سوء استفاده كرده بودند؛ حاميان مالي ستاد انتخاباتي شفيق را بازرگانان و ثروتمندان وابسته به رژیم به عهده داشتند و مدیریت ستاد تبليغات انتخاباتي او را كساني عهده دار بودند كه از احمد عز ميلياردر بزرگ حزب ملي دستور مي گرفتند، فردی که به مبارزه علیه مخالفان موروثي كردن حاكميت در مصر شهره است.

گزارش هاي متعددي درباره موارد تخلفات انتخاباتي به دادستاني كل ابلاغ شده است كه از ميان آن ها مي توان به گزارش "نور الدين عبدالصمد" از رهبران حزب كار مصر اشاره كرد كه در گزارش خود از وجود نقشه اي شيطاني براي تقلب در انتخابات خبر داده است.

نورالدين عبدالصمد گفته بود: برخي قصد دارند هشت ميليون نام غير واقعي و غيرقانوني را مورد سوء استفاده قرار دهند، به عنوان مثال شمار زيادي از آراي ريخته شده به صندوق‌ها مربوط به سربازان و نيروهاي امنيتي بوده است كه بر اساس قوانين مصر حق راي ندارند علاوه بر آن شمار بسيار زيادي از راي‌هاي ريخته شده به نفع احمد شفيق متعلق به شناسنامه‌هایی بوده که صاحبان آن فوت کرده اند.

"علي البهنساوي" رييس ستاد انتخاباتي عبدالمنعم ابوالفتوح نيز به شبكه العالم گفت: كميته عالي انتخابات، آشکارا  با ارائه فهرست آراي اخذ شده از راي دهندگان مخالفت كرد؛ اين در حالي است كه در ميان اسامي راي دهندگان، نام افراد متوفی، افسران ارتش و افسران پليس به چشم مي خورد و اين آرا به نفع هر كس كه به صندوق ريخته شده باشند، باطل است.

در اين ميان خريد راي نيز نقش مهمي در تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات داشت.

"محمد عثمان" فعال سياسي مصري در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: در مدت دو روز انتخابات خريد راي در حد گسترده ای انجام شد و در برخي از استان ها، آراي قابل توجهي به نفع پس مانده هاي رژيم سابق خريداري شد؛ اين روند حاكي از نوعي دخالت و تقلب نرم در فرايند انتخابات است.

28/05-23:43پربیننده ترین خبرها