تاکيد فعال مصري بر ضرورت ايجاد تغييرات ريشه اي

سه شنبه 26 بهمن 1389 - 10:49

عضو گروه اخوان المسلمين مصر خواستار ايجاد اصلاحات و تغييرات ريشه اي در اين کشور شد." محمد مصطفي شرعي " امروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه العالم گفت: شوراي عالي نيروهاي مسلح وعده اصلاحات ريشه اي داده اما به وعده هاي خود به ويژه در رابطه با لغو قانون وضعيت فوق العاده که از سال 1981 اجرا مي شود، عمل نکرده است.وي افزود: بايد هيئت وزيران کنوني که از بقاياي نظام سابق به شمار مي رود، منحل شده و انتخابات پارلماني سالم با نظارت دستگاه قضائي برگزار گردد.

عضو گروه اخوان المسلمين مصر خواستار ايجاد اصلاحات و تغييرات ريشه اي در اين کشور شد." محمد مصطفي شرعي " امروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه العالم گفت: شوراي عالي نيروهاي مسلح وعده اصلاحات ريشه اي داده اما به وعده هاي خود به ويژه در رابطه با لغو قانون وضعيت فوق العاده که از سال 1981 اجرا مي شود، عمل نکرده است.وي افزود: بايد هيئت وزيران کنوني که از بقاياي نظام سابق به شمار مي رود، منحل شده و انتخابات پارلماني سالم با نظارت دستگاه قضائي برگزار گردد.محمد مصطفي اظهار داشت: ما مي خواهيم از دولت هاي نظامي که در شصت سال گذشته بر مصر حکومت کرده اند، رهايي يابيم و دولتي ملي از همه گروهها و اقشار مردم به ويژه جوانان تشکيل شود.عضو گروه اخوان المسلمين گفت: ما خواستار تغييراتي تدريجي هستيم که شايد چند سال طول بکشد و نخستين گام آن برگزاري انتخابات سالم و تشکيل دولت منتخب است.وي با اشاره به موضع منفي شوراي عالي نيروهاي مسلح در قبال تظاهرات مردمي، تصريح کرد: سوالات متعددي درباره عملکرد ارتش وجود دارد، از جمله اينکه چرا به اوباش طرفدار حسني مبارک اجازه داد به تظاهرکنندگان در ميدان التحرير حمله کنند، و چرا تاکنون دولت احمد شفيق را منحل نکرده است تا دولت جديدي تشکيل شود، و چرا وضعيت فوق العاده را لغو نکرده و همه زندانيان سياسي را آزاد نکرده است؟وي تاکيد کرد: علائم نشان مي دهد که ارتش قادر نيست به وعده هاي خود براي انتقال مسالمت آميز قدرت عمل کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها