حزب کرامه مصر خواستار انحلال دولت انتقالي است

شنبه 30 بهمن 1389 - 03:37

حزب کرامه مصر بر مخالفت خود با دولت جديد به رياست احمد شفيق تاکيد کرد و خواستار منحل کردن دستگاه امنيتي دولت و نيروهاي امنيتي مرکزي و تدوين قانون رياستي پارلماني جديد شد.امين اسکندر رييس حزب الکرامه مصر در گفتگو با شبکه العالم گفت: هر جمعه تظاهرات ميليوني در ميدان التحرير و اسکندريه و همه استانها براي حفظ دستاوردهاي انقلاب و تاکيد بر همه خواسته ها مبني بر تشکيل دولت تکنوکرات، براي نجات برنامه ملي و لغو وضعيت فوق العاده و آزادي بازداشت شدگان برگزار خواهد شد، همچنين مردم خواستار محاکمه سريع و عادلانه همه کساني هستند که ثروت کشور را غارت کردند.

حزب کرامه مصر بر مخالفت خود با دولت جديد به رياست احمد شفيق تاکيد کرد و خواستار منحل کردن دستگاه امنيتي دولت و نيروهاي امنيتي مرکزي و تدوين قانون رياستي پارلماني جديد شد.امين اسکندر رييس حزب الکرامه مصر در گفتگو با شبکه العالم گفت: هر جمعه تظاهرات ميليوني در ميدان التحرير و اسکندريه و همه استانها براي حفظ دستاوردهاي انقلاب و تاکيد بر همه خواسته ها مبني بر تشکيل دولت تکنوکرات، براي نجات برنامه ملي و لغو وضعيت فوق العاده و آزادي بازداشت شدگان برگزار خواهد شد، همچنين مردم خواستار محاکمه سريع و عادلانه همه کساني هستند که ثروت کشور را غارت کردند.وي افزود: ما تعديل قانون اساسي را نمي پذيريم، بلکه خواهان قانون اساسي جديد و فراگير براي کشور هستيم و ديگر نمي پذيريم که قانوني بر ما حکومت کند که 55 ماده آن به نفع رييس جمهوري باشد، ما خواهان قانون اساسي غيرنظامي هستيم که طي دوره انتقالي تدوين شود.اسکندر تاکيد کرد: نمي توان حکومت حزب ملي به رياست احمد شفيق و چهره هاي نفرت انگيز آن را پذيرفت ، اقدامات شوراي عالي نيروهاي مسلح در راه اجراي خواسته هاي تظاهرات کنندگان بايد خيلي سريعتر پيش برود.وي با تاکيد بر ضرورت تدوين قانون اساسي و تقسيم اختيارات و صلاحياتها و جدايي سه قوه از يکديگر، گفت: دستگاه امنيت دولت و نيروهاي امنيت مرکزي بايد به دليل جنايتهايي که در دوران مبارک عليه مردم انجام دادند منحل شوند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها