مردم مصر بر تحقق اهداف انقلاب تاکيد کردند

شنبه 30 بهمن 1389 - 10:16

يکي از رهبران حزب الکرامه مصر گفت: تظاهرات ميليوني ديروز (جمعه) مردم مصر بيانگر حمايت آنها از انقلاب عظيم خويش،دستاوردهاي آن و تاکيد بر تحقق خواسته هاي انقلاب بود."سعد عبود" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: ملت مصر از آن بيم دارد که انقلاب آنها به سرقت رفته و باقي مانده هاي رژيم گذشته که همچنان از طريق دولت "احمد شفيق" روي کار هستند، کودتا کنند و برهمين اساس مردم بر برکناري اين دولت نامشروع تاکيد دارند.وي افزود: ملت خواهان محاکمه مسئولان فاسد و جنايتکاري هستند که پول مردم را در طول 30 سال گذشته به يغما بردند و مردم را سرکوب کردند.

يکي از رهبران حزب الکرامه مصر گفت: تظاهرات ميليوني ديروز (جمعه) مردم مصر بيانگر حمايت آنها از انقلاب عظيم خويش،دستاوردهاي آن و تاکيد بر تحقق خواسته هاي انقلاب بود."سعد عبود" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: ملت مصر از آن بيم دارد که انقلاب آنها به سرقت رفته و باقي مانده هاي رژيم گذشته که همچنان از طريق دولت "احمد شفيق" روي کار هستند، کودتا کنند و برهمين اساس مردم بر برکناري اين دولت نامشروع تاکيد دارند.وي افزود: ملت خواهان محاکمه مسئولان فاسد و جنايتکاري هستند که پول مردم را در طول 30 سال گذشته به يغما بردند و مردم را سرکوب کردند.عبود گفت: مردم همچنين خواهان لغو حالت فوق العاده و انتقال قدرت از نهاد انقلابي به نهاد مردمي و قانوني هستند.وي به تلاش هاي بيگانگان براي از بين بردن انقلاب مصر اشاره کرد و گفت: رژيم اسرائيل با رويدادهاي مصر مخالف است و تلاش مي کند که اين انقلاب را دور بزند اما ملت آگاه مصر جلوي اجراي اين اهداف دشمنان را خواهد گرفت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها