نظام بحرين، صداي مردم را بشنود

دوشنبه 2 اسفند 1389 - 07:22

مسئول سياسي جمعيت عمل ملي دمکراتيک بحرين هشدار داد که کشتار و سرکوب بيشتر معترضان پيامدهاي خطرناکي خواهد داشت ونظام بحرين بايد صداي مردم خود را بشنود. "رضي الموسوي" روز دوشنبه درگفت وگو شبکه خبري العالم گفت: اميدواريم اقدامات مثبتي براي آغاز گفت گوي جدي به منظور حل بحران کشور صورت بگيرد. وي از نظام بحرين خواست تا زندانيان سياسي را آزاد کند شايد مردم از جدي بودن درخواست مقامات بحريني براي گفتگو مطمئن شوند. رضي الموسوي خاطر نشان کرد: گفتگو بايد با خواسته هاي مشخص از جمله تشکيل نظام مشروطه و احياي پيمان عمل ملي که با صدور يکجانبه قانون اساسي درسال 2002 کارايي خود

مسئول سياسي جمعيت عمل ملي دمکراتيک بحرين هشدار داد که کشتار و سرکوب بيشتر معترضان پيامدهاي خطرناکي خواهد داشت ونظام بحرين بايد صداي مردم خود را بشنود. "رضي الموسوي" روز دوشنبه درگفت وگو شبکه خبري العالم گفت: اميدواريم اقدامات مثبتي براي آغاز گفت گوي جدي به منظور حل بحران کشور صورت بگيرد. وي از نظام بحرين خواست تا زندانيان سياسي را آزاد کند شايد مردم از جدي بودن درخواست مقامات بحريني براي گفتگو مطمئن شوند. رضي الموسوي خاطر نشان کرد: گفتگو بايد با خواسته هاي مشخص از جمله تشکيل نظام مشروطه و احياي پيمان عمل ملي که با صدور يکجانبه قانون اساسي درسال 2002 کارايي خود را از دست داد، صورت بگيرد. وي تاکيد کرد: قانون اساسي کنوني خواسته هاي مردم بحرين را تامين نمي کند و درباره آن توافق حاصل نشده بلکه توافق درباره پارلمان منتخب با اختيارات کامل بوده است نه اينکه پارلمان به دو قسمت تقسيم شود و يک قسمت آن انتصابي و بر پارلمان تسلط داشته باشد. مسئول سياسي جمعيت عمل ملي دمکراتيک بحرين با تاکيد براينکه همه بايد به خاطر حفظ بحرين و مردم اين کشور اقدام کنند گفت: تغيير شامل همه کشورهاي عربي خواهد شد بنا براين نظام هاي عربي بايد براي حفظ مردم ومصون نگه داشتن نظام از بحران ها و مصيب ها اقدامات عملي و جدي انجام دهند و به خواسته هاي مردم توجه داشته باشند. رضي الموسوي از سکوت درباره کشتار پنجشنبه مردم بحرين در ميدان لولوء به دست نيروهاي امنيتي که به مردم درحال خواب حمله کردند، انتقاد و پيش بيني کرد گروههاي مردمي زيادي به اعتراضات و انتفاضه ملحق شوند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها