انقلاب هاي مردمي درخاورميانه آمريکا را منزوي ترکرد

پنج‌شنبه 5 اسفند 1389 - 10:40

تحليل گر سياسي آمريکايي تاکيد کرد که دولت آمريکا بعد از انقلاب هاي مردمي اخير در خاورميانه منزوي تر شده است.فرانک لامپ روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: گزينه هاي کشورهاي غربي به ويژه آمريکا در خاورميانه به علت همبستگي با نظام هاي ديکتاتوري در منطقه از جمله رژيم معمر قذافي محدود شده است.وي حوادث ليبي را انقلاب مردمي توصيف و خاطرنشان کرد: کشورهاي غربي به دليل همبستگي با نظام هاي ديکتاتور نمي توانند در قبال اين انقلاب هيچ اقدامي انجام دهند.

تحليل گر سياسي آمريکايي تاکيد کرد که دولت آمريکا بعد از انقلاب هاي مردمي اخير در خاورميانه منزوي تر شده است.فرانک لامپ روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: گزينه هاي کشورهاي غربي به ويژه آمريکا در خاورميانه به علت همبستگي با نظام هاي ديکتاتوري در منطقه از جمله رژيم معمر قذافي محدود شده است.وي حوادث ليبي را انقلاب مردمي توصيف و خاطرنشان کرد: کشورهاي غربي به دليل همبستگي با نظام هاي ديکتاتور نمي توانند در قبال اين انقلاب هيچ اقدامي انجام دهند.لامپ گفت: آنها مجبور هستند اقدام قذافي در سرکوب وحشيانه مردم ليبي را به ظاهر محکوم کنند تا در برابر ملت هاي خود به مخالفت با دموکراسي متهم نشوند.اين تحليل گر سياسي آمريکايي ، قذافي را ديکتاتوري ديوانه دانست و از اشاره کشورهاي غربي به اعمال تحريم ها عليه ليبي انتقاد کرد و افزود: اين تحريم ها در حال حاضر بي معنا است زيرا فقط به زيان مردم ليبي خواهد بود.وي تاکيد کرد: رژيم قذافي در حال فروپاشي است و براي غرب فقط صدور نفت ليبي، تضمين سلامت اتباع غرب و بازگشت آنها به کشورهايشان اهميت دارد و سرنوشت مردم ليبي براي آنها مهم نيست.تحليل گر سياسي آمريکايي اظهار داشت: براي غرب مهم نيست که در ليبي يا هر کشور ديگري در منطقه دموکراسي وجود داشته باشد بلکه براي غرب منافع آن در اين کشورها و افزايش نيافتن قيمت نفت و ساير منابع انرژي اهميت دارد.وي ادعاهاي غرب درباره حمايت از دموکراسي در خاورميانه را دروغي بزرگ دانست و تاکيد کرد: آمريکا و غرب به خوبي واقفند که رژيم هاي ديکتاتور مورد حمايت آنها در منطقه براي باقي ماندن در قدرت ملت هاي خود را به شدت سرکوب مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها