تظاهرات بحريني ها عليه رژيم حاکم برگزارشد

سه شنبه 10 اسفند 1389 - 16:24

نماينده فراکسيون مستعفي وفاق گفت: شمار بحريني هاي شرکت کننده در تظاهرات وحدت و قيام امروز (سه شنبه) به سمت ميدان اللؤلؤه در پايتخت اين کشور بسيار زياد و تظاهرات به شکل بي نظيري در حال انجام است." السيد محمد ، سيد مجيد " روز سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت:اين تظاهرات گسترده، مسالمت آميز و باشکوه ترين اعلام مردمي عليه رژيم حاکم است.سيد مجيد افزود: در مقابل ساختمان هاي مجلس شورا و مجلس نمايندگان ، تحصني بر پا شده است و تظاهر کنندگان با تشکيل زنجيره انساني از ورود نمايندگان به اين دو مجلس جلوگيري کردند.

نماينده فراکسيون مستعفي وفاق گفت: شمار بحريني هاي شرکت کننده در تظاهرات وحدت و قيام امروز (سه شنبه) به سمت ميدان اللؤلؤه در پايتخت اين کشور بسيار زياد و تظاهرات به شکل بي نظيري در حال انجام است." السيد محمد ، سيد مجيد " روز سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت:اين تظاهرات گسترده، مسالمت آميز و باشکوه ترين اعلام مردمي عليه رژيم حاکم است.سيد مجيد افزود: در مقابل ساختمان هاي مجلس شورا و مجلس نمايندگان ، تحصني بر پا شده است و تظاهر کنندگان با تشکيل زنجيره انساني از ورود نمايندگان به اين دو مجلس جلوگيري کردند.نماينده فراکسيون مستعفي وفاق گفت: اين اقدام مردم اعتراضي مستقيم به بي توجهي نمايندگان به تحولات خونين روزهاي گذشته است.سيد مجيد درباره احتمال از سرگيري خشونت و سرکوب تظاهر کنندگان توسط دولت، تصريح کرد: ما در اعتراضات خود ، به خشونت متوسل نمي شويم بنابراين هيچ توجيهي براي به کارگيري خشونت توسط رژيم حاکم وجود ندارد.وي افزود: دولت در روز پنج شنبه خونين با توسل به خشونت مرتکب اشتباهي بسيار بزرگ شد و ما اميدواريم که اين اشتباه را تکرار نکند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها