نماينده مستعفي بحرين: گذر زمان به نفع حاکميت نيست

شنبه 14 اسفند 1389 - 16:09

عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين تاکيد کرد، هم اکنون زمان به نفع مردم انقلابي بحرين پيش مي رود و تعلل در پاسخ مثبت به خواسته هاي معترضان ، به ضرر حاکميت خواهد بود." جميل کاظم " روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم از منامه گفت: پافشاري مردم بحرين بر ادامه تحرکات و روي آوردن آنها به شيوه هاي نوين سبب تشويق گروه هاي مختلف به انتفاضه خواهد شد.وي افزود: مردم بحرين در تاريخ گذشته، شاهد چنين تحرکات فرهنگي، سياسي، اقتصادي واجتماعي نبوده اند اين نشان مي دهد که استبداد، ظلم و بي عدالتيهاي اقتصادي ، آنان را به ستوه آورده است .

عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين تاکيد کرد، هم اکنون زمان به نفع مردم انقلابي بحرين پيش مي رود و تعلل در پاسخ مثبت به خواسته هاي معترضان ، به ضرر حاکميت خواهد بود." جميل کاظم " روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم از منامه گفت: پافشاري مردم بحرين بر ادامه تحرکات و روي آوردن آنها به شيوه هاي نوين سبب تشويق گروه هاي مختلف به انتفاضه خواهد شد.وي افزود: مردم بحرين در تاريخ گذشته، شاهد چنين تحرکات فرهنگي، سياسي، اقتصادي واجتماعي نبوده اند اين نشان مي دهد که استبداد، ظلم و بي عدالتيهاي اقتصادي ، آنان را به ستوه آورده است .وي گفت: گروه هاي ششگانه دو روز پيش ديدگاه خود را درباره گفتگو به وليعهد بحرين ارائه داده اند ؛ اما رژيم همچنان در اين خصوص ترديد و تعلل مي کند و اعلام کرده که 20 هزار فرصت شغلي در سمت هاي امنيتي ايجاد شده است ، اما اين اقدامات، ظاهري و در سطح خواسته هاي مردم نيست.وي گفت: زمان به نفع نيست و تعلل بيشتر، باعث تغيير سقف خواسته هاي مردم خواهد شد چرا که مردم منتظر اقدام عملي دولتمردان در پاسخ به خواسته هايشان هستند .

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها