توافق مخالفان و دولت بحرين امکان ناپذيرشده است

دوشنبه 16 اسفند 1389 - 16:25

يک نماينده مستعفي پارلمان بحرين با تاکيد به اينکه مردم اين کشورهرگز خسته نخواهند شد و تا دستيابي به آزادي و تحقق مطالبات خود خيابان ها را ترک نخواهند کرد، گفت که سخنان اخير وليعهد بحرين هرگونه توافق با دولت را امکان ناپذير ساخته است. "علي الاسود " روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت : روز جمعه تظاهرات گسترده اي براي اعتراض به ناديده گرفتن مطالبات مردم از سوي دولت بحرين برگزار خواهد شد. وي با تاکيد به اينکه " مخالفان دولت بحرين بسيار صبور هستند و با يکديگر اتفاق نظر دارند"، افزود: مخالفان بر اهميت اصلاحات سياسي و رد هرگونه راه حل که مطالبات مردم را ناديده مي گيرد، ت

يک نماينده مستعفي پارلمان بحرين با تاکيد به اينکه مردم اين کشورهرگز خسته نخواهند شد و تا دستيابي به آزادي و تحقق مطالبات خود خيابان ها را ترک نخواهند کرد، گفت که سخنان اخير وليعهد بحرين هرگونه توافق با دولت را امکان ناپذير ساخته است. "علي الاسود " روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت : روز جمعه تظاهرات گسترده اي براي اعتراض به ناديده گرفتن مطالبات مردم از سوي دولت بحرين برگزار خواهد شد. وي با تاکيد به اينکه " مخالفان دولت بحرين بسيار صبور هستند و با يکديگر اتفاق نظر دارند"، افزود: مخالفان بر اهميت اصلاحات سياسي و رد هرگونه راه حل که مطالبات مردم را ناديده مي گيرد، تاکيد دارند. اين فعال سياسي بحريني خاطرنشان کرد: مخالفان براين باورند که رژيم بحرين قصد ندارد صداي مردم و جوانان انقلابي را بشنود. الاسود خاطر نشان کرد : مردم بحرين خواستار تغييرات اساسي، برکناري دولت کنوني، تغيير قانون اساسي و اصلاح وضعيت سياسي هستند و نظام بحرين بايد به اين خواسته ها پاسخ دهد. وي شايسته ترين گروه براي مذاکره احتمالي با دولت بحرين را جوانان انقلابي دانست که در مقابل شليک گلوله ها سينه سپر کردند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها