الوفاق حمله به تظاهرکنندگان بحريني را محکوم کرد

شنبه 21 اسفند 1389 - 07:27

نماينده فراکسيون مستعفي الوفاق در مجلس بحرين ، همدستي نيروهاي امنيتي اين کشور با مزدوران و چماقداران درحمله به تظاهرکنندگان را محکوم کرد. "مطر ابراهيم مطر" روز شنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم، گفت: تظاهرکنندگان بحريني در مقابل حملات چماقداران رژيم حاکم خويشتنداري زيادي از خود نشان دادند زيرا در صدد رساندن پيام خود به گوش مسوولان از طريق شيوه هاي مسالمت آميز هستند. وي افزود: مردم و تظاهرکنندگان بحريني در تظاهرات ديروز (جمعه) تمام سعي خود را کردند تا با نيروهاي امنيتي درگير نشوند اما لباس شخصي ها با چماق و چاقو با حمايت نيروهاي امنيتي به مردم حمله ور شدند. <

نماينده فراکسيون مستعفي الوفاق در مجلس بحرين ، همدستي نيروهاي امنيتي اين کشور با مزدوران و چماقداران درحمله به تظاهرکنندگان را محکوم کرد. "مطر ابراهيم مطر" روز شنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم، گفت: تظاهرکنندگان بحريني در مقابل حملات چماقداران رژيم حاکم خويشتنداري زيادي از خود نشان دادند زيرا در صدد رساندن پيام خود به گوش مسوولان از طريق شيوه هاي مسالمت آميز هستند. وي افزود: مردم و تظاهرکنندگان بحريني در تظاهرات ديروز (جمعه) تمام سعي خود را کردند تا با نيروهاي امنيتي درگير نشوند اما لباس شخصي ها با چماق و چاقو با حمايت نيروهاي امنيتي به مردم حمله ور شدند. مطر گفت: حضور چماقداران درکنار نيروهاي امنيتي اين برداشت را ايجاد کرد که دولت به آنها براي حمله به مردم که گل دردست داشتند و شعارهاي مسالمت آميز سر مي دادند؛ اجازه داده است. بيش از 400 شهروند بحريني در حملات نيروهاي امنيتي و اوباش به تظاهرکنندگان در منامه زخمي شدند. وي همچنين به اقدامات رژيم حاکم دربحرين براي اختلاف افکني ميان شيعيان و اهل تسنن و ايجاد فتنه مذهبي به منظور استفاده از اين اختلافات براي سرکوب تظاهرکنندگان اشاره کرد. نماينده مستعفي فراکسيون الوفاق در مجلس بحرين افزود: مردم بحرين خواهان اختلافات طايفه اي وفرقه اي نيستند اما رژيم حاکم مي خواهد مردم را وارد درگيري هاي فرقه اي با اهل تسنن و با کشورهاي منطقه کند که مردم و مخالفان به خوبي دربرابر اين گونه طرح ها هوشيارند. مطرتاکيد کرد: مانع اصلي در راه اصلاحات در بحرين ، آنگونه که برخي ها گمان مي کنند برادران اهل تسنن نيستند بلکه اين خاندان حاکم هستند که در برابر خواست مردم مقاومت مي کنند. وي افزود: مصري ها توانستند با وجود حمايت هاي خارجي از رژيم حسني مبارک، انقلاب را به پيروزي برسانند و ما نيز اميدواريم که انقلاب مردم بحرين هم به نتيجه برسد و مردم به خواسته هاي خود از جمله اصلاحات سياسي دست يابند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها