آماده باش پزشکان بحريني براي مداواي مجروحان

يکشنبه 22 اسفند 1389 - 17:37

يک پزشک بيمارستان سلمانيه بحرين تاکيد کرد که تيم هاي پزشکي شبانه روز در حالت آماده باش براي درمان مجروحاني بسرمي برند که در اثر حمله نيروهاي امنيتي و اوباش اجير شده رژيم بحرين به تظاهرکنندگاني که خواستار اصلاحات و تغييرات سياسي در اين کشور هستند، مجروح مي شوند. " ابراهيم علي " روز يکشنبه در يک چادر امدادرساني در ميدان لولوء منامه پايتخت بحرين در گفت و گو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: يک شهروند بحريني با چشماني گريان وارد چادر امدادرساني شد و گفت که يک تن از کسانيکه تابعيت سياسي گرفته اند به خانه اش در منطقه دارکليب يورش برده و وي و خانواده اش را کتک زدند. اين پزشک بحريني با

يک پزشک بيمارستان سلمانيه بحرين تاکيد کرد که تيم هاي پزشکي شبانه روز در حالت آماده باش براي درمان مجروحاني بسرمي برند که در اثر حمله نيروهاي امنيتي و اوباش اجير شده رژيم بحرين به تظاهرکنندگاني که خواستار اصلاحات و تغييرات سياسي در اين کشور هستند، مجروح مي شوند. " ابراهيم علي " روز يکشنبه در يک چادر امدادرساني در ميدان لولوء منامه پايتخت بحرين در گفت و گو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: يک شهروند بحريني با چشماني گريان وارد چادر امدادرساني شد و گفت که يک تن از کسانيکه تابعيت سياسي گرفته اند به خانه اش در منطقه دارکليب يورش برده و وي و خانواده اش را کتک زدند. اين پزشک بحريني با بيان اينکه " اين شهروند نتوانست نزد پليس برود زيرا به پليس اعتمادي ندارد و مطمئن است که اوباش وابسته به پليس رژيم بحرين به شهروندان حمله مي کنند. ابراهيم علي خاطرنشان کرد:پزشکان خبرهايي از وضعيت جسماني وخيم 5 زن دريافت کردند که از ناحيه سر آسيب ديده اند و اين امر بيانگر آن است که پليس و اوباش رژيم بحرين به همه مردم بدون استثنا اعم از زن و کودک حمله مي کنند. وي اظهارداشت : اغلب حاضران در ميدان لولوء مجروح و بسياري به دليل گازهايي که نيروهاي امنيتي بحرين شليک مي کنند ، دچار خفگي مي شوند اما آسيب هاي وارده به جوانان دختر و پسر و ديگر معترضان نشان مي دهد که آنها حتي با صندلي و سلاح هاي ساده هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. اين پزشک بحريني تاکيد کرد که شهروندان بحريني به رغم فضاي ترس و خشونت در يک اتحاد و همدلي کم سابقه بسر مي برند چرا که داوطلبانه براي اهداي خون به مجروحان اقدام مي کنند و براي حاضران در ميدان لولوء غذا آماده مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها