حمله به تظاهرکنندگان آخرين حربه عبدالله صالح

دوشنبه 23 اسفند 1389 - 12:44

يکي از مسئولان ارشد حزب سوسياليست يمن، حمله به تظاهرکنندگان و کشتار آنان را آخرين حربه رژيم عبدالله صالح براي باقي ماندن در قدرت عنوان کرد.

يکي از مسئولان ارشد حزب سوسياليست يمن، حمله به تظاهرکنندگان و کشتار آنان را آخرين حربه رژيم عبدالله صالح براي باقي ماندن در قدرت عنوان کرد. محمد المخلافي روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه العالم، با بيان اينکه سرکوب بيشتر مردم هرگز باعث توقف جنبش اعتراضي آنها نخواهد شد، تاکيد کرد: رژيم يمن تنها يک برگه دراختيار دارد و آن هم گردهم آوردن نيروهاي امنيتي براي حمله به تظاهرکنندگان و معترضان است. وي نيروهاي امنيتي و نظامي به فرماندهي فرزندان عبدالله صالح و بستگانش را تنها تکيه گاه رژيم يمن توصيف کرد و گفت: همه مردم در نقاط مختلف اين کشور همصدا خواهان رفتن رژيم حاکم هستند. المخلافي خاطرنشان کرد: رژيم عبدالله صالح براي برون رفت از بحران راهکاري جز تحويل قدرت به مردم، پيش رو ندارد. المخلافي تاکيد کرد: حمله نيروهاي رژيم يمن به تظاهرکنندگان و معترضان بي دفاع و کشتار آنها جنايت ضد بشري به شمار مي آيد، که رسيدگي به آن درحيطه اختيارات دادگاه بين المللي است و سازمان ملل مي تواند اين پرونده را به شوراي امنيت ارجاع دهد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها