مصري‌ها اشغال نظامي بحرين توسط عربستان را محکوم کردند

جمعه 27 اسفند 1389 - 13:27

بسياري از شخصيت‌ها، احزاب و سياستمداران مصري با محکوم کردناشغال بحرينتوسط عربستان، همبستگي خود را با قيام مردم بحرين اعلام کردند. سعد حسيني عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمين در گفتگو با شبکه خبري العالم با اعلام همبستگي خود با مردم بحرين براي تحقق خواسته هايشان، تاکيد کرد: اعتراضات و تظاهرات بحريني ها بايد همچنان مسالمت آميز باقي بماند. سخنگوي رسانه‌اي گروه اخوان المسلمين نيز در گفتگو با العالم با انتقاد از هرگونه مداخله خارجي در کشورهايي که در آنها انقلاب مردمي صورت مي گيرد، گفت: دخالت خارجي تاثيرات منفي بر انقلاب هاي مردمي مي گذارد، در حالي که انقلابيون

بسياري از شخصيت‌ها، احزاب و سياستمداران مصري با محکوم کردناشغال بحرينتوسط عربستان، همبستگي خود را با قيام مردم بحرين اعلام کردند. سعد حسيني عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمين در گفتگو با شبکه خبري العالم با اعلام همبستگي خود با مردم بحرين براي تحقق خواسته هايشان، تاکيد کرد: اعتراضات و تظاهرات بحريني ها بايد همچنان مسالمت آميز باقي بماند. سخنگوي رسانه‌اي گروه اخوان المسلمين نيز در گفتگو با العالم با انتقاد از هرگونه مداخله خارجي در کشورهايي که در آنها انقلاب مردمي صورت مي گيرد، گفت: دخالت خارجي تاثيرات منفي بر انقلاب هاي مردمي مي گذارد، در حالي که انقلابيون مي توانند با اقدامات مثبت و مسالمت آميز هر آنچه را که مي خواهند، محقق کنند. عواطف ابوشادي، استاد علوم سياسي دانشگاه امريکايي مصر، با اعلام مخالفت خود نسبت به اقدام عربستان در ارسال نيروي نظامي به بحرين ، تاکيد کرد: اين اقدام با انگيزه هاي طايفه اي و مذهبي انجام مي شود. وي در اين گفتگوي اختصاصي با طرح اين سوال که چرا عربستان پيش از اين در حوادثي شبيه به حوادث بحرين، با اين سرعت براي نجات ديگر کشورها، دست به چنين اقدامي نزده است، افزود: بهانه قرار دادن يکي از بندهاي توافقنامه هاي شوراي همکاري خليج فارس براي دخالت در کشوري ديگر، به هيچ وجه قابل قبول نيست. عواطف ابوشادي، تصريح کرد: تاکنون شاهد نبوديم در درگيري ميان مخالفان و نظام يک کشور، ديگر کشورها براي حل آن دخالت کرده و آن را با خشونت و اقدامات وحشيانه سرکوب کنند، اما به نظر مي رسد عربستان از حوادث يمن درس عبرت نگرفته است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها