مردم بحرين، طومار سپر جزيره را در هم مي‌پيچند

شنبه 28 اسفند 1389 - 17:10

رييس مجلس علماي اسلامي بحرين ، با تاکيد به اينکه مردم بحرين از مطالبات خود ذره اي کوتاه نخواهند آمد، گفت که اين مردم با عزم و اراده قوي براي مقابله،" سپر جزيره" را در هم مي شکنند. نيروهاي نظامي برخي کشورهاي عربي عضو شوراي همکاري خليج فارس بويژه عربستان سعودي به بهانه يک معاهده موسوم به " سپر جزيره" وارد خاک بحرين شده و همراه با نيروهاي امنيتي اين کشور، دست به سرکوب و کشتار مردم بيگناه بحرين زده اند. " مجيد المشعل" روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم، مردم بحرين براي تحقق مطالباتشان حاضرند شهدا ومجروحان بيشتري را تقديم کنند، تصريح کرد: مردم بحرين با حضور در مساجد، شرکت د

رييس مجلس علماي اسلامي بحرين ، با تاکيد به اينکه مردم بحرين از مطالبات خود ذره اي کوتاه نخواهند آمد، گفت که اين مردم با عزم و اراده قوي براي مقابله،" سپر جزيره" را در هم مي شکنند. نيروهاي نظامي برخي کشورهاي عربي عضو شوراي همکاري خليج فارس بويژه عربستان سعودي به بهانه يک معاهده موسوم به " سپر جزيره" وارد خاک بحرين شده و همراه با نيروهاي امنيتي اين کشور، دست به سرکوب و کشتار مردم بيگناه بحرين زده اند. " مجيد المشعل" روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم، مردم بحرين براي تحقق مطالباتشان حاضرند شهدا ومجروحان بيشتري را تقديم کنند، تصريح کرد: مردم بحرين با حضور در مساجد، شرکت در راه پيمايي ها و مراسم تشييع پيکر شهدا ، نشان داده اند که براي رسيدن به اهدافشان ثابت قدم و راسخ هستند و به هيچ وجه حاضر نيستند از مواضع خود کوتاه بيايند. وي گفت: حملات وحشيانه و خونين نظاميان بحريني و نيروهاي سپر جزيره بويژه سعودي ها نخواهد توانست، عزم و اراده مردم بحرين را تضعيف کند و آنها را از پيگيري مطالبات مشروع خود بازدارد. رييس مجلس علماي اسلامي بحرين با بيان اينکه " مردم بحرين از رويارويي با رژيم و نظاميان عربستاني اجتناب کرده اند"، گفت که بحريني ها همچنان ترجيح مي دهند از راه هاي مسالمت آميز براي تحقق مطالباتشان اقدام کنند اما صبر آنان اندازه دارد و هرگز حاضر نيستند ، عقب نشيني کنند. المشعل تاکيد کرد: برخلاف انتظار آل خليفه و آل سعود حاکمان بحرين و عربستان، حملات خونين و وحشيانه به مردم بحرين، آنان نه تنها از مواضع خود عقب ننشسته اند بلکه متحدتر و راسخ تر شده اند. وي اظهار داشت: حملات خونين به مردم بي گناه ، تنها رژيم هاي سعودي و بحرين را رسواتر کرده و به اعتبار سياسي و مشروعيت آنها لطمه زده است و امروز آنها هيچ محبوبيتي ندارند و در انزوا و ضعف قرار گرفته اند. رييس مجلس علماي اسلامي بحرين به همبستگي جهاني با مردم بحرين اشاره کرد و گفت: دولت بحرين در حالي که ادعا مي کند خواستار گفت وگو با مردم معترض و به دنبال راهکارهاي سياسي است، به نيروهاي نظامي بيگانه اجازه مي دهد براي سرکوب و به خاک وخون کشيدن مردم بيگناه وارد خاک بحرين شوند، آيا مي توان به چنين دولتي اعتماد کرد. المشعل تصريح کرد: اگر دولت بحرين در دعوت به گفت وگو جدي است ، ابتدا بايد نيروهاي نظامي خارجي را از کشور خارج کند. مردم بحرين بدنبال جنگ نيستند و قصد دارند از طرق سياسي براي مطالبه حقوق مشروع خود اقدام کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها